7_SabrinaSantiago (1).jpg
 
 

 

 

 

Management

Thomas Winkler // thomas@votiv.is
Gaby Alvarez // gaby@votiv.is
Zach Slater // zach@votiv.is

Booking

Shirin Nury // shirin.nury@caa.com
Adam Brill // adam.brill@caa.com

Publicity

Nancy Lu // nancy.lu@fancypr.com

IMG_3974.JPG